หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

วันที่ 04 กรกฎาคม 2561

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [4 กรกฎาคม 2561]


                      แผนผังที่นั่งสอบ
                      ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ
                      ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน


                                               

รูปข่าว