หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่สัญจร เยี่ยมชมบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

                วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๕๕ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่สัญจร เยี่ยมชมบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด ซึ่งเมื่อมาถึง นายกรัฐมนตรีกล่าวพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ พร้อมเดินชมบูธการเกษตรที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ จัดหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมแปลงนาการผลิตพันธุ์ข้าว กิจกรรมการสาธิตกระบวนการเกี่ยวกับข้าว การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) และการวิจัยเกี่ยวกับข้าว เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งนี้ ณ บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery87361 EventGallery87345 EventGallery87346 EventGallery87347 EventGallery87348 EventGallery87349 EventGallery87350 EventGallery87351 EventGallery87352 EventGallery87353 EventGallery87354 EventGallery87355 EventGallery87356 EventGallery87357 EventGallery87358 EventGallery87359 EventGallery87360 EventGallery87362 EventGallery87363 EventGallery87364 EventGallery87365
 • EventGallery87361
 • EventGallery87345
 • EventGallery87346
 • EventGallery87347
 • EventGallery87348
 • EventGallery87349
 • EventGallery87350
 • EventGallery87351
 • EventGallery87352
 • EventGallery87353
 • EventGallery87354
 • EventGallery87355
 • EventGallery87356
 • EventGallery87357
 • EventGallery87358
 • EventGallery87359
 • EventGallery87360
 • EventGallery87362
 • EventGallery87363
 • EventGallery87364
 • EventGallery87365

รูปข่าว