หน้าข่าว

ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ ครม.สัญจร ณ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

               วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๕๕ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ครม.สัญจร ณ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางมายังศูนย์พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตำบลบ้านแก่ง เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมา และชมการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนหมู่บ้านมอญ จากนั้นได้ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และพบปะพูดคุยกับประชาชน ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาร่วมให้การต้อนรับ


รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 


EventGallery87343 EventGallery87333 EventGallery87334 EventGallery87335 EventGallery87336 EventGallery87337 EventGallery87338 EventGallery87339 EventGallery87340 EventGallery87341 EventGallery87342 EventGallery87344
 • EventGallery87343
 • EventGallery87333
 • EventGallery87334
 • EventGallery87335
 • EventGallery87336
 • EventGallery87337
 • EventGallery87338
 • EventGallery87339
 • EventGallery87340
 • EventGallery87341
 • EventGallery87342
 • EventGallery87344

รูปข่าว