หน้าข่าว

ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สัญจร ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด และถนนคนเดิน ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 11 มิถุนายน 2561

     วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๕๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สัญจร ณ จังหวัดนครสวรรค์ โดยช่วงบ่ายวันนี้ นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงอาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด เพื่อพบปะประชาชนชาวนครสวรรค์และผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสือสัญญาให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน ๒ พื้นที่ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบสินเชื่อเพื่อสร้างยุ้งฉางสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาสถาบันเกษตรกรในการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรให้แก่ผู้แทนเกษตรกร จำนวน ๕ ราย ต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวพบปะประชาชน พร้อมเยี่ยมชมตลาดประชารัฐและตลาดวัฒนธรรมเมืองสี่แคว โดยมีผู้บริหารราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปร่วมต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ และถนนคนเดิน ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87295 EventGallery87296 EventGallery87297 EventGallery87298 EventGallery87299
  • EventGallery87295
  • EventGallery87296
  • EventGallery87297
  • EventGallery87298
  • EventGallery87299

รูปข่าว