หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายวิจา ส้มจันทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ณ หมู่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

วันที่ 07 มิถุนายน 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายวิจา ส้มจันทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน  ณ หมู่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery87264 EventGallery87265 EventGallery87266 EventGallery87267 EventGallery87268 EventGallery87269 EventGallery87270 EventGallery87271 EventGallery87272
  • EventGallery87264
  • EventGallery87265
  • EventGallery87266
  • EventGallery87267
  • EventGallery87268
  • EventGallery87269
  • EventGallery87270
  • EventGallery87271
  • EventGallery87272

รูปข่าว