หน้าข่าว

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [28 พฤษภาคม 2561]


                      รายละเอียดการรับสมัครสอบ

                               ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ
                               ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
                               ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
                               ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                               ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
                               ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
                               ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน


                                               

รูปข่าว