หน้าข่าว

ร่วมคณะของ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวิถีไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

     วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ นายประศาสน์ สุทธรารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙ และผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ ร่วมคณะของ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้ติดตาม เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวิถีไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery86470 EventGallery86471 EventGallery86472 EventGallery86473 EventGallery86474 EventGallery86475 EventGallery86476 EventGallery86477 EventGallery86478 EventGallery86479 EventGallery86480 EventGallery86481
 • EventGallery86470
 • EventGallery86471
 • EventGallery86472
 • EventGallery86473
 • EventGallery86474
 • EventGallery86475
 • EventGallery86476
 • EventGallery86477
 • EventGallery86478
 • EventGallery86479
 • EventGallery86480
 • EventGallery86481

รูปข่าว