หน้าข่าว

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561

     กรมพัฒนาที่ดินจัดงาน "พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561" ณ สวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

     เวลา 14.00 น. - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
     เวลา 15.00 น. - อดีตผู้บริหาร ผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดินพร้อมกัน ณ สวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน
     เวลา 15.10 น. - นายปราโมทย์  ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กล่าวรายงานการจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
                           - นายสุรเดช  เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับอดีตผู้บริหาร
                           - ผู้แทนอดีตผู้บริหาร กล่าวอวยพรข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560
                           - เริ่มพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่


กำหนดการจัดงาน

     วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
     ณ สวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน


รูปข่าว