หน้าข่าว

ประธานพิธีรดน้ำและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2561 ณ สวนหย่อมรูปตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 10 เมษายน 2561

     วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีรดน้ำและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ของชาวกรมพัฒนาที่ดิน ต่อจากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาดินนำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร/ผู้อาวุโสของกรมพัฒนาที่ดิน ณ สวนหย่อมรูปตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85709 EventGallery85710 EventGallery85711 EventGallery85712 EventGallery85713 EventGallery85714 EventGallery85715 EventGallery85716 EventGallery85717 EventGallery85718 EventGallery85719 EventGallery85720 EventGallery85721 EventGallery85722
 • EventGallery85709
 • EventGallery85710
 • EventGallery85711
 • EventGallery85712
 • EventGallery85713
 • EventGallery85714
 • EventGallery85715
 • EventGallery85716
 • EventGallery85717
 • EventGallery85718
 • EventGallery85719
 • EventGallery85720
 • EventGallery85721
 • EventGallery85722

รูปข่าว