หน้าข่าว

Ms. Rosalud Dela Rosa ที่ปรึกษาโครงการ DS-SLM เข้าพบ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแนะนำโครงการ DS-SLM ณ ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 10 เมษายน 2561

     วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วย Ms.Rosalud Dela Rosa ที่ปรึกษาโครงการ Desision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management (DS-SLM) เข้าพบ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าคารวะและแนะนำโครงการ DM-SLM ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยกับ FAO ณ ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
          ภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


EventGallery85702 EventGallery85703 EventGallery85704 EventGallery85705 EventGallery85706 EventGallery85707
  • EventGallery85702
  • EventGallery85703
  • EventGallery85704
  • EventGallery85705
  • EventGallery85706
  • EventGallery85707

รูปข่าว