หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 21-2/2561 ณ ห้องประชุม Lotus Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 09 เมษายน 2561

     วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ ๒๑-๒/๒๕๖๑ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ เรื่องสถานภาพความก้าวหน้าการรับรองแปลงใหญ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ และเรื่องสถานภาพความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการขยายผลการดำเนินงานพื้นที่แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ณ ห้องประชุม Lotus Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85693 EventGallery85694 EventGallery85695 EventGallery85696 EventGallery85697 EventGallery85698 EventGallery85699 EventGallery85700
  • EventGallery85693
  • EventGallery85694
  • EventGallery85695
  • EventGallery85696
  • EventGallery85697
  • EventGallery85698
  • EventGallery85699
  • EventGallery85700

รูปข่าว