หน้าข่าว

ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561 ณ ห้องประชุม 115 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 09 เมษายน 2561

     วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวอวยพรแก่ผู้บริหารฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ต่อจากนั้นผู้บริหารฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ณ ห้องประชุม ๑๑๕ อาคาร ๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85679 EventGallery85680 EventGallery85681 EventGallery85682 EventGallery85683 EventGallery85684 EventGallery85685 EventGallery85686 EventGallery85687 EventGallery85688 EventGallery85689 EventGallery85690 EventGallery85691 EventGallery85692
 • EventGallery85679
 • EventGallery85680
 • EventGallery85681
 • EventGallery85682
 • EventGallery85683
 • EventGallery85684
 • EventGallery85685
 • EventGallery85686
 • EventGallery85687
 • EventGallery85688
 • EventGallery85689
 • EventGallery85690
 • EventGallery85691
 • EventGallery85692

รูปข่าว