หน้าข่าว

ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการท่อส่งน้ำ ยาว 1,000 เมตร ในพื้นที่บ้านควนทัง หมู่ 1 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

วันที่ 05 เมษายน 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการท่อส่งน้ำ ยาว 1,000 เมตร ในพื้นที่บ้านควนทัง หมู่ 1 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85665 EventGallery85666 EventGallery85667 EventGallery85668 EventGallery85669 EventGallery85670 EventGallery85671 EventGallery85672
  • EventGallery85665
  • EventGallery85666
  • EventGallery85667
  • EventGallery85668
  • EventGallery85669
  • EventGallery85670
  • EventGallery85671
  • EventGallery85672

รูปข่าว