หน้าข่าว

ประธานการประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

วันที่ 05 เมษายน 2561

     วันที่ 5 เมษายน 2561 นายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 โดยมี รก.ผชช ผอ.สพด.น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และผอ.กลุ่ม / ฝ่าย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สพข.7 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85661 EventGallery85662 EventGallery85663 EventGallery85664
  • EventGallery85661
  • EventGallery85662
  • EventGallery85663
  • EventGallery85664

รูปข่าว