หน้าข่าว

ประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 05 เมษายน 2561

     วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 และ สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด โดยมี นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม,หัวหน้าฝ่ายฯ และ ธุรการ สพด. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85647 EventGallery85648 EventGallery85649 EventGallery85650 EventGallery85651 EventGallery85652 EventGallery85653 EventGallery85654 EventGallery85655 EventGallery85656 EventGallery85657 EventGallery85658 EventGallery85659 EventGallery85660
 • EventGallery85647
 • EventGallery85648
 • EventGallery85649
 • EventGallery85650
 • EventGallery85651
 • EventGallery85652
 • EventGallery85653
 • EventGallery85654
 • EventGallery85655
 • EventGallery85656
 • EventGallery85657
 • EventGallery85658
 • EventGallery85659
 • EventGallery85660

รูปข่าว