หน้าข่าว

ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสนใน กรุงเทพฯ

วันที่ 02 เมษายน 2561

     วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมในพื้นที่นำร่อง 5 ลุ่มน้ำได้แก่ ลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำป่าสักและลุ่มน้ำห้วยโสมง โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสนใน กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85501 EventGallery85500 EventGallery85502 EventGallery85503 EventGallery85504 EventGallery85505
  • EventGallery85501
  • EventGallery85500
  • EventGallery85502
  • EventGallery85503
  • EventGallery85504
  • EventGallery85505

รูปข่าว