หน้าข่าว

ร่วมการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 02 เมษายน 2561

     วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมการแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้า แก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร และนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นตอบข้อซักถาม จากสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ๐๑ ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85490 EventGallery85491 EventGallery85492 EventGallery85493 EventGallery85494 EventGallery85495
  • EventGallery85490
  • EventGallery85491
  • EventGallery85492
  • EventGallery85493
  • EventGallery85494
  • EventGallery85495

รูปข่าว