หน้าข่าว

ร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 126 ปี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

วันที่ 01 เมษายน 2561

     วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๖ ปี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นทำพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ณ บริเวณห้องประชุม ๑๑๕ โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85470 EventGallery85471 EventGallery85472 EventGallery85473 EventGallery85474 EventGallery85475 EventGallery85476 EventGallery85477 EventGallery85478 EventGallery85479
  • EventGallery85470
  • EventGallery85471
  • EventGallery85472
  • EventGallery85473
  • EventGallery85474
  • EventGallery85475
  • EventGallery85476
  • EventGallery85477
  • EventGallery85478
  • EventGallery85479

รูปข่าว