หน้าข่าว

เป็นตัวแทนกรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 66 ปี ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 มีนาคม 2561

     วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 น. นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายจากนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดีกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบ 66 ปี โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการดีเด่น และมีนายโอภาศ ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85057 EventGallery85058 EventGallery85059 EventGallery85060 EventGallery85061 EventGallery85062 EventGallery85063
  • EventGallery85057
  • EventGallery85058
  • EventGallery85059
  • EventGallery85060
  • EventGallery85061
  • EventGallery85062
  • EventGallery85063

รูปข่าว