หน้าข่าว

ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปี 2561 ณ บ้านระหาร หมู่ที่ 13 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 09 มีนาคม 2561

     วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟาง และตอซังพืช ประจำปี 2561 ณ บ้านระหาร หมู่ที่ 13 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสตึกและองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เป็นผู้ดำเนินการจัดงานโครงการในครั้งนี้ ภายในงานนายศรจิตร ศรีณรงค์ ประธานในพิธีได้ร่วมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพร้อมไถกลบตอซัง กับเกษตรกร คณะครู นักเรียน จำนวนประมาณ 350 คน

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85044 EventGallery85045 EventGallery85046 EventGallery85047 EventGallery85048 EventGallery85049 EventGallery85050 EventGallery85051
  • EventGallery85044
  • EventGallery85045
  • EventGallery85046
  • EventGallery85047
  • EventGallery85048
  • EventGallery85049
  • EventGallery85050
  • EventGallery85051

รูปข่าว