หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเเละวางเเผนการเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน ในโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ งานพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก ณ บ้านหนองโกน้อย หมู่ ๑๐ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 07 มีนาคม 2561

     วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วยนายประวัติ นกอิ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี , นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานเเละวางเเผนการเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน ในโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ งานพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก ลักษณะโครงการขุดลอกคลอง ความยาว ๙๘๓ เมตร เมตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เเล้วเสร็จเป็นไปขั้นตอนตามข้อตกลงตามระเบียบ ณ บ้านหนองโกน้อย หมู่ ๑๐ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85037 EventGallery85038 EventGallery85039 EventGallery85040 EventGallery85041 EventGallery85042 EventGallery85043
  • EventGallery85037
  • EventGallery85038
  • EventGallery85039
  • EventGallery85040
  • EventGallery85041
  • EventGallery85042
  • EventGallery85043

รูปข่าว