หน้าข่าว

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 09 มีนาคม 2561

     วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธ์ุ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และนายชยุติ ราชาตัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery85011 EventGallery85012 EventGallery85013 EventGallery85014 EventGallery85015
  • EventGallery85011
  • EventGallery85012
  • EventGallery85013
  • EventGallery85014
  • EventGallery85015

รูปข่าว