หน้าข่าว

ประธานการประชุมโครงการความร่วมมือ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management (DS-SLM) ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 08 มีนาคม 2561

     วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management (DS-SLM) เพื่อชี้แจงข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Term of Reference) และหารือในรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการ DS-SLM ให้แก่คณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งการประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีโครงการความร่วมมือ DS-SLM กับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ชั้น 7 กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84869 EventGallery84870 EventGallery84871 EventGallery84872 EventGallery84873 EventGallery84874 EventGallery84875 EventGallery84876 EventGallery84877 EventGallery84878 EventGallery84879 EventGallery84880 EventGallery84881
 • EventGallery84869
 • EventGallery84870
 • EventGallery84871
 • EventGallery84872
 • EventGallery84873
 • EventGallery84874
 • EventGallery84875
 • EventGallery84876
 • EventGallery84877
 • EventGallery84878
 • EventGallery84879
 • EventGallery84880
 • EventGallery84881

รูปข่าว