หน้าข่าว

ร่วมประชุมการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ เรื่องโครงการประชารัฐ ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำโสมง ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำปิง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

     วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และนายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 5 ลุ่มน้ำ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องโครงการประชารัฐ ดินอุดม น้ำสมบูรณ์ (5 ลุ่มน้ำ) ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำโสมง ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำปิง ทั้งนี้ มีอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แนะนำศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) รวมทั้งสรุปสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84377 EventGallery84378 EventGallery84379 EventGallery84380 EventGallery84381
  • EventGallery84377
  • EventGallery84378
  • EventGallery84379
  • EventGallery84380
  • EventGallery84381

รูปข่าว