หน้าข่าว

ร่วมเป็นเกียรติในงาน ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน ชมทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม ที่โคกมั่งงอย ภายใต้งานท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน “ทำบุญร่วมชาติ ตักบาตรร่วมขัน ชมทุ่งปอเทืองเหลืองอร่าม @โคกมั่งงอย” ภายใต้งานท่องเที่ยวทุ่งปอเทือง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสานิตย์ หาญรบ ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานและ นายสามารถ หิรัญคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)โคกมั่งงอย กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ชาวนาลดเผาตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวลดการเกิดมลพิษจากควันและบางครั้งลุกลามเกิดเพลิงไหม้เป็นประจำ และเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้นอีกด้วย
     โดยในปีนี้ (อบต.)โคกมั่งงอย ติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เพื่อขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง นำมาแจกจ่ายชาวนาจนเกิดเป็นทุ่งปอเทืองกว่า 1 พันไร่ ที่หมู่บ้านแห่งนี้และทั่วทั้งอำเภอมีมากกว่า 10,000 ไร่ โดยมีชาวนารวมตัวกันหลายรายที่มีพื้นที่นาติดกันนำเมล็ดพันธุ์ปอเทืองที่ได้ นำมาหว่านลงบนพื้นที่นาของตนเอง กลายเป็นทุ่งปอเทืองกว่า 10,000 ไร่ ที่ บ้านโคกมั่งงอย ที่กำลังบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ณ บ้านโคกมั่งงอยส่วน ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84349 EventGallery84350 EventGallery84351 EventGallery84352 EventGallery84353 EventGallery84354 EventGallery84355 EventGallery84356 EventGallery84357
  • EventGallery84349
  • EventGallery84350
  • EventGallery84351
  • EventGallery84352
  • EventGallery84353
  • EventGallery84354
  • EventGallery84355
  • EventGallery84356
  • EventGallery84357

รูปข่าว