หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง แผน-ผลการดำเนินงานและปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง แผน-ผลการดำเนินงานและปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2561 พร้อมเเนะนำพนักงานราชการที่รับการบรรจุใหม่ให้กับที่ประชุมรับทราบ โดยมี ผชช.,ผอ.กลุ่ม,ผอ.สพด,และบุคลากร ในสังกัด สพข.1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84338 EventGallery84339 EventGallery84340 EventGallery84341 EventGallery84342 EventGallery84343 EventGallery84344 EventGallery84345 EventGallery84346 EventGallery84347 EventGallery84348
 • EventGallery84338
 • EventGallery84339
 • EventGallery84340
 • EventGallery84341
 • EventGallery84342
 • EventGallery84343
 • EventGallery84344
 • EventGallery84345
 • EventGallery84346
 • EventGallery84347
 • EventGallery84348

รูปข่าว