หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาโครงการวิจัย เรื่องการจัดการดินเค็มในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

                วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้พิจารณา โครงการวิจัย เรื่องการจัดการดินเค็มในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โครงการวิจัยที่มีความประสงค์ขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม (จำนวน 6 โครงการ) โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการดินทรายชายทะเลที่เหมาะสมต่อการปลูกถั่วหรั่งในระบบอินทรีย์ และการบวนการพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยกรม รวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802

รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84304 EventGallery84303 EventGallery84305 EventGallery84306 EventGallery84307 EventGallery84308 EventGallery84309 EventGallery84310 EventGallery84311 EventGallery84312 EventGallery84313 EventGallery84314
 • EventGallery84304
 • EventGallery84303
 • EventGallery84305
 • EventGallery84306
 • EventGallery84307
 • EventGallery84308
 • EventGallery84309
 • EventGallery84310
 • EventGallery84311
 • EventGallery84312
 • EventGallery84313
 • EventGallery84314

รูปข่าว