หน้าข่าว

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561

               วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ร่วมกับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวต้อนรับ และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน
               ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด การให้ความคิดเห็นที่มีต่อทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต พร้อมรับฟังความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรในถูมิภาค โดยผู้แทนหน่วยงานในส่วนของจังหวัด หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery84265 EventGallery84266 EventGallery84267 EventGallery84268 EventGallery84269 EventGallery84270 EventGallery84271 EventGallery84272 EventGallery84273 EventGallery84274 EventGallery84275 EventGallery84276 EventGallery84277 EventGallery84278
 • EventGallery84265
 • EventGallery84266
 • EventGallery84267
 • EventGallery84268
 • EventGallery84269
 • EventGallery84270
 • EventGallery84271
 • EventGallery84272
 • EventGallery84273
 • EventGallery84274
 • EventGallery84275
 • EventGallery84276
 • EventGallery84277
 • EventGallery84278

รูปข่าว