หน้าข่าว

ร่วมเป็นเกียรติในการจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (รุ่นแรก) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561

     วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายภูวไนย กิตติสุวรรณกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวางโครงการ สวพ. และนายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน กผง. เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (รุ่นแรก) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้โอวาทและมอบนโยบายในการทำงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84260 EventGallery84261 EventGallery84262 EventGallery84263 EventGallery84264
  • EventGallery84260
  • EventGallery84261
  • EventGallery84262
  • EventGallery84263
  • EventGallery84264

รูปข่าว