หน้าข่าว

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561

               วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานประจำปี พ.ศ.2561 ที่ สพด.ส่งเข้าประกวดจำนวน 3 สาขา ได้แก่
                  1. ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประเภท หน่วยงานของกรมฯ
                  2. ผลงานการปลูกหญ้าแฝกดีเด่น ประเภท เกษตรกร
                  3. ผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น
              โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4

EventGallery84206 EventGallery84201 EventGallery84202 EventGallery84203 EventGallery84204 EventGallery84205 EventGallery84207 EventGallery84208 EventGallery84209 EventGallery84210 EventGallery84211 EventGallery84212
 • EventGallery84206
 • EventGallery84201
 • EventGallery84202
 • EventGallery84203
 • EventGallery84204
 • EventGallery84205
 • EventGallery84207
 • EventGallery84208
 • EventGallery84209
 • EventGallery84210
 • EventGallery84211
 • EventGallery84212

รูปข่าว