หน้าข่าว

ร่วมงาน เกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 26 มกราคม 2561

     วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรภาคอีสานประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” และร่วมให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน และเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ปัญหาดินของราษฎร์ ขจัดด้วยปราชญ์ของพ่อ” ประกอบด้วย การใช้งานแอพลิเคชัน Agri-Map Online การบริหารจัดการพื้นที่ดินมีปัญหาเชิงรุก และองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาดินเค็ม เป็นต้น ซึ่งมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจอย่างดียิ่ง ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกร  ณ อาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery84013 EventGallery84014 EventGallery84015 EventGallery84016 EventGallery84017 EventGallery84018 EventGallery84019 EventGallery84020 EventGallery84021 EventGallery84022 EventGallery84023 EventGallery84024 EventGallery84025 EventGallery84026 EventGallery84027
 • EventGallery84013
 • EventGallery84014
 • EventGallery84015
 • EventGallery84016
 • EventGallery84017
 • EventGallery84018
 • EventGallery84019
 • EventGallery84020
 • EventGallery84021
 • EventGallery84022
 • EventGallery84023
 • EventGallery84024
 • EventGallery84025
 • EventGallery84026
 • EventGallery84027

รูปข่าว