หน้าข่าว

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประมาณประจำปี 2561 ของสถานีพัฒนาที่ดินพังงา พร้อมติดตามงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

วันที่ 23 มกราคม 2561

     วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประมาณประจำปี 2561 ของสถานีพัฒนาที่ดินพังงา พร้อมติดตามงานในพื้นที่ โดยมีนายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงาและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery83987 EventGallery83988 EventGallery83989 EventGallery83990 EventGallery83991 EventGallery83992 EventGallery83993 EventGallery83994 EventGallery83995 EventGallery83996
  • EventGallery83987
  • EventGallery83988
  • EventGallery83989
  • EventGallery83990
  • EventGallery83991
  • EventGallery83992
  • EventGallery83993
  • EventGallery83994
  • EventGallery83995
  • EventGallery83996

รูปข่าว