หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5 /2560 ณ ห้องประชุม 802 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 28 ธันวาคม 2560

                วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5 /2560 โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 802 กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery83458 EventGallery83456 EventGallery83457 EventGallery83459 EventGallery83460 EventGallery83461 EventGallery83462 EventGallery83463 EventGallery83464
  • EventGallery83458
  • EventGallery83456
  • EventGallery83457
  • EventGallery83459
  • EventGallery83460
  • EventGallery83461
  • EventGallery83462
  • EventGallery83463
  • EventGallery83464

รูปข่าว