หน้าข่าว

ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

               วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ โดยมี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทีประชุมได้หารือถึงการจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน การขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เเผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในปี ๒๕๖๑ และโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มกระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery83359 EventGallery83356 EventGallery83357 EventGallery83358 EventGallery83360 EventGallery83361
  • EventGallery83359
  • EventGallery83356
  • EventGallery83357
  • EventGallery83358
  • EventGallery83360
  • EventGallery83361

รูปข่าว