หน้าข่าว

ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 18 ธันวาคม 2560

               วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา ผู้อำนวยการกองแผนงาน ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery83299 EventGallery83297 EventGallery83298 EventGallery83300
  • EventGallery83299
  • EventGallery83297
  • EventGallery83298
  • EventGallery83300

รูปข่าว