หน้าข่าว

ประธานเปิดนิทรรศการ ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน ในงานวันดินโลก ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 04 ธันวาคม 2560

     วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธาน ปราชญ์แห่งดิน” ในงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการสหประชาชาติสดุดี นิทรรศการฟื้นฟูปฐพีด้วยพระปรีชาพ่อ นิทรรศการสานต่องานพ่อทำ และนิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน และนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและละสหกรณ์ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

     รายงาน/ภาพ : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
                           กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery83146 EventGallery83147 EventGallery83148 EventGallery83149 EventGallery83150 EventGallery83151 EventGallery83152 EventGallery83153 EventGallery83154 EventGallery83155
  • EventGallery83146
  • EventGallery83147
  • EventGallery83148
  • EventGallery83149
  • EventGallery83150
  • EventGallery83151
  • EventGallery83152
  • EventGallery83153
  • EventGallery83154
  • EventGallery83155

รูปข่าว