หน้าข่าว

ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (Big Cleaning ) ในพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ภายใต้โครงการเกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ ลานหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 01 ธันวาคม 2560

               วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (Big Cleaning ) ในพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ตามลำน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5 และ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการเกษตรอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมถึงให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี และมีนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง ร่วมงาน มีเกษตรกร บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 152 ราย มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช พันธุ์ปลา การซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ผลิตเป็นสารบำบัดน้ำเสียขจัดกลิ่นเหม็นและกำจัดยุงรำคาญ เพื่อบำบัดน้ำเสีย และขจัดกลิ่นเหม็น ใส่แหล่งน้ำเสีย การทำความสะอาดคอกสัตว์ตามบ้านเรือน และการแจกจ่ายของอุปโภคและบริโภค ณ ลานหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

รายงาน : นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery83084 EventGallery83077 EventGallery83078 EventGallery83079 EventGallery83080 EventGallery83081 EventGallery83082 EventGallery83083 EventGallery83085 EventGallery83086 EventGallery83087 EventGallery83088 EventGallery83089 EventGallery83090
 • EventGallery83084
 • EventGallery83077
 • EventGallery83078
 • EventGallery83079
 • EventGallery83080
 • EventGallery83081
 • EventGallery83082
 • EventGallery83083
 • EventGallery83085
 • EventGallery83086
 • EventGallery83087
 • EventGallery83088
 • EventGallery83089
 • EventGallery83090

รูปข่าว