หน้าข่าว

ร่วมประชุมหารือ แผนการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning by Agri-Map ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๒ กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560

          วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือ แผนการดำเนินงานและความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning by Agri-Map ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีแผนหลักและเเผนรองเพื่อรองรับการทำงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ๘๐๒

รายงาน : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery82577 EventGallery82575 EventGallery82576 EventGallery82578 EventGallery82579 EventGallery82580 EventGallery82581 EventGallery82582 EventGallery82583 EventGallery82584 EventGallery82585 EventGallery82586 EventGallery82587 EventGallery82588 EventGallery82589 EventGallery82590
 • EventGallery82577
 • EventGallery82575
 • EventGallery82576
 • EventGallery82578
 • EventGallery82579
 • EventGallery82580
 • EventGallery82581
 • EventGallery82582
 • EventGallery82583
 • EventGallery82584
 • EventGallery82585
 • EventGallery82586
 • EventGallery82587
 • EventGallery82588
 • EventGallery82589
 • EventGallery82590

รูปข่าว