หน้าข่าว

ร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2560

          วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมีการชี้แจงถึงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด แนวทางการดำเนินงานโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การดำเนินงานตามเพราะระบบส่งเสริมและพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery82544 EventGallery82545 EventGallery82546 EventGallery82547
  • EventGallery82544
  • EventGallery82545
  • EventGallery82546
  • EventGallery82547

รูปข่าว