หน้าข่าว

เข้าร่วมประชุมหารือการประเมินผลผลิตข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560

     วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือการประเมินผลผลิตข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 1 โดยมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


EventGallery82505 EventGallery82506 EventGallery82507 EventGallery82508
  • EventGallery82505
  • EventGallery82506
  • EventGallery82507
  • EventGallery82508

รูปข่าว