หน้าข่าว

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 ณ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560

     วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery82481 EventGallery82482 EventGallery82483 EventGallery82484 EventGallery82485 EventGallery82486 EventGallery82487 EventGallery82488 EventGallery82489 EventGallery82490 EventGallery82491 EventGallery82492
 • EventGallery82481
 • EventGallery82482
 • EventGallery82483
 • EventGallery82484
 • EventGallery82485
 • EventGallery82486
 • EventGallery82487
 • EventGallery82488
 • EventGallery82489
 • EventGallery82490
 • EventGallery82491
 • EventGallery82492

รูปข่าว