หน้าข่าว

ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าป้ายและหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 03 ตุลาคม 2560

     วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา14.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นำโดยนายสุรินทร์ ไวยเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง เพื่อรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าป้ายและหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81928 EventGallery81929 EventGallery81930 EventGallery81931 EventGallery81932 EventGallery81933 EventGallery81934
  • EventGallery81928
  • EventGallery81929
  • EventGallery81930
  • EventGallery81931
  • EventGallery81932
  • EventGallery81933
  • EventGallery81934

รูปข่าว