หน้าข่าว

ประธานประชุมรายงานผลการตรวจการติดตามผลการดำเนินงานกรมพัฒนาที่ดินระดับเขต ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (สพด.นครราชสีมา) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

วันที่ 05 ตุลาคม 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานประชุมรายงานผลการตรวจการติดตามผลการดำเนินงานกรมพัฒนาที่ดินระดับเขต ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (สพด.นครราชสีมา) ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยมี นายสุวัฒน์ ธาตุทะนะ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ,ผอ.กลุ่ม,หัวหน้าฝ่ายฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพข.3 และ สพด.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81918 EventGallery81919 EventGallery81920 EventGallery81921 EventGallery81922 EventGallery81923 EventGallery81924 EventGallery81925 EventGallery81926 EventGallery81927
  • EventGallery81918
  • EventGallery81919
  • EventGallery81920
  • EventGallery81921
  • EventGallery81922
  • EventGallery81923
  • EventGallery81924
  • EventGallery81925
  • EventGallery81926
  • EventGallery81927

รูปข่าว