หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

วันที่ 03 ตุลาคม 2560

     เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81909 EventGallery81910 EventGallery81911 EventGallery81912 EventGallery81913 EventGallery81914 EventGallery81915 EventGallery81916 EventGallery81917
  • EventGallery81909
  • EventGallery81910
  • EventGallery81911
  • EventGallery81912
  • EventGallery81913
  • EventGallery81914
  • EventGallery81915
  • EventGallery81916
  • EventGallery81917

รูปข่าว