หน้าข่าว

เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่เกษตร 4.0 ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 06 ตุลาคม 2560

     วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางในการสร้างหัวขบวนแปลงใหญ่เกษตร ๔.๐ โดยมี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81881 EventGallery81882 EventGallery81883 EventGallery81884 EventGallery81885 EventGallery81886
  • EventGallery81881
  • EventGallery81882
  • EventGallery81883
  • EventGallery81884
  • EventGallery81885
  • EventGallery81886

รูปข่าว