หน้าข่าว

ประชุมมอบแนวทางการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน เกษตรกรและหมอดินอาสา ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 05 ตุลาคม 2560

     วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบแนวทางการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร และหลังจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน เกษตรกรและหมอดินอาสา ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พร้อมรับฟังปัญหาซึ่งชาวบ้านร้องขอให้ช่วยเหลือการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะในหมู่บ้านที่ตื่นเขิน ซึ่งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81874 EventGallery81875 EventGallery81876 EventGallery81877 EventGallery81878 EventGallery81879 EventGallery81880
  • EventGallery81874
  • EventGallery81875
  • EventGallery81876
  • EventGallery81877
  • EventGallery81878
  • EventGallery81879
  • EventGallery81880

รูปข่าว