หน้าข่าว

ตรวจติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วัดไก่เตี้ย ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และเยี่ยมชมสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี

วันที่ 04 ตุลาคม 2560

     วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.30 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เดินทางไปตรวจติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (ก้าวตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง) ณ วัดไก่เตี้ย ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นเข้าเยี่ยมชมสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี และร่วมปลูกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81834 EventGallery81835 EventGallery81836 EventGallery81837 EventGallery81838 EventGallery81839
  • EventGallery81834
  • EventGallery81835
  • EventGallery81836
  • EventGallery81837
  • EventGallery81838
  • EventGallery81839

รูปข่าว