หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ณ ห้องลานนา โรงแรมแชงกรีลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 28 กันยายน 2560

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ ๓๙ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมนำรองนายกรัฐมนตรีและคณะ AMAF Leaders เดินชมนิทรรศการฯ ณ ห้องลานนา ๒-๓ โรงแรมแชงกรีลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
         ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
                   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81772 EventGallery81773 EventGallery81774 EventGallery81775 EventGallery81776 EventGallery81777 EventGallery81778 EventGallery81779 EventGallery81780
  • EventGallery81772
  • EventGallery81773
  • EventGallery81774
  • EventGallery81775
  • EventGallery81776
  • EventGallery81777
  • EventGallery81778
  • EventGallery81779
  • EventGallery81780

รูปข่าว