หน้าข่าว

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ด้านทิศตะวันตก จตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่ 13 กันยายน 2560

               วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ด้านทิศตะวันตก จตุจักร กรุงเทพฯ

รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน
ภาพ :     นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
             กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery81483 EventGallery81482 EventGallery81484 EventGallery81485 EventGallery81486 EventGallery81487 EventGallery81488 EventGallery81489 EventGallery81490
  • EventGallery81483
  • EventGallery81482
  • EventGallery81484
  • EventGallery81485
  • EventGallery81486
  • EventGallery81487
  • EventGallery81488
  • EventGallery81489
  • EventGallery81490

รูปข่าว