หน้าข่าว

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 เข้ารับรางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดี ในชื่อผลงานการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน หมู่บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 กันยายน 2560

          วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง, นางวิเศษลักษณ์ พงศ์จันทร์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ "พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)
          กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ในชื่อผลงาน "การพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน : หมู่บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่" จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery81447 EventGallery81448 EventGallery81449 EventGallery81450 EventGallery81451 EventGallery81452 EventGallery81453 EventGallery81454 EventGallery81455 EventGallery81456 EventGallery81603 EventGallery81604
 • EventGallery81447
 • EventGallery81448
 • EventGallery81449
 • EventGallery81450
 • EventGallery81451
 • EventGallery81452
 • EventGallery81453
 • EventGallery81454
 • EventGallery81455
 • EventGallery81456
 • EventGallery81603
 • EventGallery81604

รูปข่าว